Документи за граждански брак

Граждански брак – необходими документи

За да бъде съюзът на младоженците законен, според Конституцията на Република България, единствена валидна форма е гражданския брак.

Процедурата е:

 • записване за граждански брак (заявление)
 • подаване на необходимите документи
 • сключване на граждански брак (подписване)

Необходими документи за записване за граждански брак:

 • Личните карти на младоженците

Записването се придружава от декларация, че не съществуват законови пречки за встъпване в брак.
В него отбелязвате и желанието си дали запазвате своето фамилно име или вземате това на половинката си, а може и да го добавите към собствената фамилия.

Според законите на Република България, граждански брак може да сключите 1 месец след записването.

Screenshot_13

Документите за сключване на граждански брак са:

 • Двете лични карти на младоженците
 • Медицински свидетелства, които да установяват, че не страдат от болестите, които са пречка за брак ( валидността им е 30 дни от датата на издаването им);
 • Квитанция за платени такси;
 • Попълнен формуляр с имената и данните на младоженците и кумовете;
 • Допълнителни документи, ако са необходими и има такива (например свидетелства за предишни разводи и др.)

Не можете да сключите граждански брак ако:

 • не сте навършили 18 години (брак могат да сключат и навършилите 16 години при разрешение от председателя на районния съд по местожителството на единия от тях).
 • сте свързани в брак с друг
 • някой от двама ви е поставен под пълно запрещение, защото страда от душевна болест или слабоумие
 • един от вас страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението, както и от болест, която крие сериозна опасност за живота и здравето на другия съпруг (бракът може да се сключи, ако заболяването е известно на другия съпруг).

В деня на подписването в Ритуалната зала е необходимо да носите:

 • Личните карти на младоженците и кумовете
 • Квитанции за платени такси (за ритуала  и допълнителни услуги, ако има такива)
 • Брачните халки
 • Две ритуални чаши със съответната им украса
 • Шампанско, сватбени кошнички, сладки и бонбони за почерпка

В деня на Вашата сватба, бъдете в обредната зала заедно с кумовете си поне 10 мин. преди определения час.