Архив на: admin

Сватбени фойерверки

Сватбеното тържество е в много важен и незабравим ден, както за младоженците, така и за техните роднини и приятели. За да може всичко да е перфектно в него е нужно да се обърне подробно внимание на всичко около сватбата, а в подготовката и да са включени няколко човека, които може да са полезни със съветите и уменията си. Трябва да се обърне сериозно внимание на дрехите за младоженците, на ресторанта, в който ще се състои сватбата, на менюто, на гостите, на оркестъра, на фотографа и не на последно място на атракциите, които със сигурност ще впечатлят всички присъстващи. В някои сватби, които могат да си позволят различни шоу и танцови спектакли, се включват известни артисти, за да забавляват гостите. Освен известни личности, друга атракция, която е достъпна за всяка сватба са невероятните сватбени фойерверки, които могат да очароват всеки гост, бил той дете или възрастен. Всички обичат празнична заря.

Ако се поинтересувате за цената на сватбени фойерверки ще останете приятно изненадани, че те са приемливи за почти всеки джоб и сумата е съпоставима с другите разходи по сватбата. Имайте в предвид, че те трябва да бъдат предоставени от фирма, която официално се занимава с подобни услуги и стоки и не трябва да ги възлагате на приятели или членове от семейството. Много лош ефект може да имат сватбени фойерверки, които са купени от съмнителни лица или фирми, които не са оторизирани да продават такава стока, като с тях дори може да предизвикате пожар или различни инциденти. Освен всичко лошо, което може да сполети гостите ви по този начин бъдете сигурни, че ще съсипете сватбата, а и в гостите ви тя ще остави лошо спомени. Експертите в тази сфера на бизнеса ще ви предложат различни светлинни и звукови ефекти, които са на различни цени, а визуализацията на всеки от тях е разнообразна и неповторима сама по себе си. Съветваме ви да се доверите на фирми, специализирани в пироефектите.

Родства, при които не се позволява църковен брак

Родства, при които не се позволява църковен брак.
Съребрена линия. Двоеродие (сватовство).

  • Кръвно родство по права линия от всички степени.

Това е връзка между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото. Например: дядо не може да се ожени за внучка.

1

  • Кръвно родство по съребрена линия  до пета степен включително.

Съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото. Родството по съребрена линия възниква между братя и сестри  и техните наследници. Степените на родство при съребрена линия се определят по следното правило: броят се ражданията от единия роднина до общия родоначалник (без да се брои последният) и се събират с броя на ражданията от общия родоначалник до другия роднина. Казано по друг начин степените на родство се определят според броя на връзките до родоначалника. Така най-близката степен на родство по съребрена линия е втора – тук липсва първа. Съребрените роднини могат да бъдат пълнокръвни (които имат двама общи родители) и непълнокръвни (които имат само един общ родител). Ако е обща майката, те се наричат едноутробни, а ако е общ бащата – еднокръвни.

-Брат и сестра са роднини по съребрена линия от втора степен (събираме 1+1=2).

2

-Чичо и племенница са от трета степен (събираме от чичото до родоначалника 1 степен с две(1+1) степени от племенницата до родоначалника=3).
-Първи братовчеди са от четвърта степен (от едното “дете“братовчед до родоначалника има 1+1=2степени +още 1+1=2 от другия братовчед до родоначалника=4).

4

-Чичото и децата на племенниците му са от четвърта степен (от чичото до родоначалника има 1 степен, от децата на племенника му до родоначалника има 1+1+1=3 степени, събираме и получаваме 4-та степен.).

5

  • По двоеродие (сватовство) до трета степен и от четвърта степен само случаите: двама братя да вземат две сестри и брат и сестра да земат сестра и брат.

Сватовство настъпва между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг. Степента на сватовството между единия съпруг и роднините на другия се определя според степента на родство и между последния и роднините му. Степента на сватовство между роднините на двамата съпрузи се получава като се съберат степените на родство, в което роднините на всеки съпруг се намират към него.
-Свекърва и тъст са в сватовство от втора степен, понеже всеки от тях е роднина от първа степен на единия съпруг.

Сватовство_1

-Братът на младоженеца и сестрата на булката са в сватовство от ІV степен. Те не могат да сключат брак.

Сватовство_1

  • По св. Кръщение – първа степен и от втора степен следните: кръстници да встъпят в брак с родителите на своите кръщелници.